Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vyběrem podlahy Gerflor splníte bezpečnostní požadavky

V profesionálních odvětvích se bezpečnost více než kdy jindy stala nezbytností: zejména v odvětvích, v nichž se nakládá s chemickými přípravky a používají se nebezpečné nástroje. Společnost Gerflor ve snaze reagovat na požadavky bezpečnosti nad rámec oficiálních přepisů vyvinula řadu podlah, které profesionálům umožňují zaručit bezpečnost všech osob v rámci různých pracovních zón.

Product

Jasně označte nebezpečné zóny

Předpokladem pro bezpečnost představuje především zřejmé a viditelné vymezení prostor. Cílem je zaměstnancům umožnit, aby se vybavili, chránili a zesílili svou ostražitost v rizikových zónách: tedy v zónách pro chodce, průjezd strojů, ve skladovacích prostorech, v místech, kde hrozí požár, zastavení strojů, zón ATEX (s výbušnou atmosférou).

Společnost Gerflor s cílem zavést účinnou signalizaci, vyrobila průmyslové podlahy, které kromě toho, že dodržují platné normy, s sebou přinášejí prvky značení na podlaze, jež vymezují různé úseky výrobní zóny. Díky okamžitě rozpoznatelnému logu jsou vaši zaměstnanci vizuálně upozorněni na rizika, a mohou tak praktivovat příslušná bezpečnostní opatření.

gerflor-image-article-industry-security-1

Předcházejte rizikům v zónách ATEX

Některá oddělení svou činností podporují vytváření statické elektřiny. Což může vyvolat vážné nehody.

S cílem chránit zaměstnance před nebezpečím požáru, výbuchu a fyziologických následků opakování elektrostatických výbojů, je třeba nainstalovat antistatickou nebo elektricky vodivou podlahu, jež umožňuje odvádění statické elektřiny.

Gerflor vyvinula svou řadu podlahových desek GTI, aby splnila normy vysoce technologických průmyslových odvětví, čímž tak nabízí optimální ochranu všem průmyslovým odvětvím, která jsou vystavena statické elektřině.

gerflor-article-industry-security-2

Zabraňte pracovním úrazům díky protiskluzové podlaze

Více jak jedna nehoda na pracovišti z deseti, která způsobí přerušení práce, je v důsledku uklouznutí. Tento typ nehody při práci je zákeřnější než jiné. Nebezpečí je totiž méně zjevné, než riziko způsobené prací v blízkosti stroje nebo dokonce při nakládání s nebezpečnými produkty. I když jsou vaši zaměstnanci dokonale vyškoleni v oblasti pracovního nebezpečí a bezpečnostních opatření, mohou být oběťmi pádů na podlahu v důsledku uklouznutí, je-li podlaha vlhká či znečištěná.

  • Aby společnost Gerflor toto nebezpečí zmírnila, patentovala si protiskluzové podlahy, které se snadno čistí, s těsností zaručenou na 100 % díky svařování za tepla a soklovým lištám.
  • Gerflor rovněž navrhla úplný sortiment schodů a protiskluzové schodové hrany, aby snížila riziko pádů na schodištích. Její součástí jsou výstražné pásky detekovatelné nohou a signalizační loga, která rovněž zaručují přístup osobám se sníženou pohyblivostí nebo zrakově postiženým osobám.
gerflor-image-article-industry-security-3

Větší komfort díky odolným, ale pohodlným podlahám

Bezpočet průmyslových odvětí vyžaduje stání na nohách či časté přemisťování. Stát dlouho na nohách nebo dlouho chodit po tvrdých podlahách vyrobených z pryskyřice, betonu, cementu, dlaždic může vyvolat velkou únavu, dokonce i přerušení práce v důsledku zranění způsobenému touto únavou. Podlahy GTI značky Gerflor jsou mezi zaměstnanci oblíbené, neboť je používají každý den, jsou pohodlnější ve srovnání s tvrdými podlahami, a díky nimž je únava v závěru dne menší.

gerflor-image-industry-security-4
Gerflor a životní prostředí
we care / we act

Týmy společnosti Gerflor vždy staví do centra svých zájmů zákazníky a životní prostředí.
Naše podlahové krytiny, nástěnné produkty a dokončovací prvky jsou navrženy tak, aby vydržely co nejdéle, usnadňovaly život uživatelům a chránily jejich zdraví. Jejich design a životnost také respektují naši planetu.

Naše závazky životnímu prostředí
gerflor-img-environnement.jpg
Gerflor stojí při vás
Služby

Máte nějaké otázky? Potřebujete radu k některému ze svých projektů? Obraťte se na tým společnosti Gerflor, který Vám pomůže s výběrem nejlepšího řešení.

Kontaktujte nás
service

O společnosti Gerflor

Skupina GERFLOR po více než 80 let navrhuje, vyrábí a propaguje inovativní, dekorativní a ekologicky šetrné produkty pro flexibilní podlahové krytiny, linoleum, nástěnné krytiny a doplňky pro přístupnost, bezpečnostní podlahoviny, antistatické podlahoviny od pokládky až po dokončovací práce pro profesionály i jednotlivce.

Sortiment našich produktů splňuje specifické potřeby všech segmentů trhu: komerčních, vzdělávacích, zdravotnických, sportovních (tělocvičny a venkovní areály) i obytných budov. Pro ještě větší inspiraci, komfort, bezpečnost, efektivitu a návratnost investic.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.