Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
gerflor-rapport-rse-slider.jpg

CSR REPORT

Náš přístup ke společenské zodpovědnosti se každým dnem rozšiřuje. V roce 2020 stanovila skupina priority svých cílů tak, aby byly ve shodě s cíli udržitelného rozvoje Spojených národů. Náš dlouhodobý závazek je v současnosti integrován do akčních plánů všech oddělení naší společnosti.

Řídíme se silnými závazky vůči zákazníkům: chceme předvídat potřeby, usnadňovat každodenní život, zachovat zdraví a podílet se na pocitu pohody a zároveň přispívat k udržitelnému rozvoji.

Zpráva ke stažení

Corporate

«Naše produkty byly odjakživa součástí každodenního života milionů lidí na celém světě. V domácnostech, zdravotnických zařízeních, ve školách, v práci, na veřejných místech nebo v dopravě. Při vývoji a výrobě našich podlahových, nástěnných a dokončovacích materiálů máme neustále na paměti naši zodpovědnost vůči týmům, zákazníkům a životnímu prostředí. Pokud jde o zdraví a pohodu, prosazujeme ty nejvyšší standardy. Jako průmyslová společnost působící ve více než 100 zemích usilujeme o udržení našich růstových cílů a zároveň proaktivně řídíme naše dopady na životní prostředí a společnost. Díky recyklovatelným produktům a vysoké míře recyklace společnost Gerflor do svých průmyslových procesů vždy integrovala princip oběhového hospodářství. V současné době jde skupina ještě o krok dál a svůj přístup ke společenské zodpovědnosti zaměřuje na mnohem globálnější cíl: mít pozitivní dopad na naši přímou sféru vlivu – na naše zaměstnance, naše produkty, naše zákazníky a v širším měřítku na společnost a životní prostředí. Toto úsilí se promítá do našich závazků pro rok 2025, které tato zpráva podrobně rozebírá. To jsou naše páky k řešení klimatické krize.

We care, we act není pouhý slogan. Jde o vizi, která nás provází každým dnem směrem k našim týmům, zákazníkům, komunitám a planetě.“

Bertrand Chammas, výkonný ředitel skupiny Gerflor

Hlavní závazky pro rok 2025

gerflor-picto-planete.jpg

Ekologická koncepce

 • Šetření přírodních zdrojů
gerflor-picto-clients.jpg

Zákazník

 • Zdraví a pohoda uživatelů
 • Spokojenost zákazníků a spotřebitelů
gerflor-picto-collab.jpg

Zaměstnanci

 • Zdraví a bezpečí pracovníků
 • Rozvoj dovedností
gerflor-picto-societe.jpg

Společnost

 • Etické postupy
 • Zodpovědné nákupy
Náš závazek vůči planetě

Tváří v tvář mimořádné klimatické situaci a souvisejícím rizikům (více předpisů, nestabilita surovin, narušení spojené se stále častějšími přírodními katastrofami) se společnost Gerflor zavazuje ke snížení svého dopadu. Rozhodná opatření se týkají nejen přímého provozu, ale také předcházejících a navazujících částí hodnotového řetězce. Vyslyšíme také vysoká očekávání zainteresovaných stran v souvislosti s výzvami v oblasti ochrany životního prostředí.

Udržitelný rozvoj je strategická priorita ve 4 směrech: odhad naší uhlíkové stopy, omezení dopadu našich produktů na klima a spotřebu surovin, dekarbonizace našich výrobních a logistických center, přijetí výzvy k recyklaci.

Naše hlavní cíle:

 • 20% snížení emisních rámců 1 a 2 oproti roku 2019
 • 35 % produktů s volnou pokládkou
 • 30 % recyklovaných materiálů ve produktech
 • 10 % materiálů z ekologických zdrojů
 • 60 000 tun spotřebovaných recyklovaných materiálů za rok
gerflor-rapport-rse-environnement.jpg
Náš závazek vůči zákazníkům

S ohledem na zdraví a pohodu uživatelů se společnost Gerflor zavazuje navrhovat a vyrábět zdravé produkty a maximalizovat pohodlí uživatelů. Snažíme se o vysokou spokojenost zákazníků a uživatelů a podporujeme je v každém kroku jejich projektu.

Naše hlavní cíle:

 • 100 % produktů < 100 µ/m3
 • 30% snížení problémů zákazníků
gerflor-rapport-rse-clients.jpg
Náš závazek vůči zaměstnancům

Zaměstnanci skupiny Gerflor jsou našim největším aktivem. Zavazujeme se k tomu, abychom jim nabízeli nejlepší pracovní podmínky a zajistili rovnováhu mezi jejich pracovním a osobním životem. Díky metodám v oblasti lidských zdrojů a ambicióznímu přístupu k prevenci poskytuje společnost Gerflor každému svému zaměstnanci podporu a školení, které mu pomáhají růst a rozvíjet se v rámci skupiny.

Naše hlavní cíle:

 • Tf1 < 4 (počet ročních nehod / počet
 • ročně odpracovaných hodin) × 1 000 000
 • 1,75 % mzdových nákladů investováno do školení
gerflor-rapport-rse-collaborateurs.jpg
Náš závazek vůči společnosti

Jako zodpovědná společnost stavíme náš provoz na silných principech:

 • Zodpovědný nákup: Dodavatelé jsou vybíráni na základě našich nákupních stanov, které zohledňují zodpovědnost vůči životnímu prostředí a společnosti.
 • Etické závazky v našich obchodních vztazích se řídí našimi etickými stanovami a naším protikorupčním kodexem chování.

V oblastech, kde působíme, přispíváme společnosti aktivní místní účastí:

 • Školení a rozvoj dovedností v našich technologických centrech
 • Podpora spolků zapojených do snižování chudoby
 • Spolupráce s partnery zapojenými do světa kultury

Naše hlavní cíle:

 • 100 % vyškolených pracovníků
 • 90 % dodavatelů podepsaných pod stanovami
 • zodpovědného a etického nákupu
gerflor sustainability

O společnosti Gerflor

Skupina GERFLOR po více než 80 let navrhuje, vyrábí a propaguje inovativní, dekorativní a ekologicky šetrné produkty pro flexibilní podlahové krytiny, linoleum, nástěnné krytiny a doplňky pro přístupnost, bezpečnostní podlahoviny, antistatické podlahoviny od pokládky až po dokončovací práce pro profesionály i jednotlivce.

Sortiment našich produktů splňuje specifické potřeby všech segmentů trhu: komerčních, vzdělávacích, zdravotnických, sportovních (tělocvičny a venkovní areály) i obytných budov. Pro ještě větší inspiraci, komfort, bezpečnost, efektivitu a návratnost investic.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.