Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ukončovací profily

CR 40 EC - VODIVÁ SVAŘOVACÍ ŠŇŮRA

Dekory
  • 5 barev
  • Svařovací šňůra ESD
  • Voděotěsná
  • Hygienická

Popis

Perfektní svařovací šňůra pro GTI EL

PVC svařovací šňůra ESD zajišťuje vodotěsné a vodivé spojení pro dílce GTI EL.

Dekory