Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

4 klíčové fáze při renovaci ESD zón

Jakožto odborník pracující ve špičkovém průmyslovém odvětví (odvětví elektroniky, automobilové, obrany, letectví apod.) se musíte podrobit požadavkům na účinnost a bezpečnost, jež zakazují i sebemenší chybu. Během renovace zón ESD vaší firmy musíte zkombinovat čtyři základní prvky:

  • Splňovat platné normy týkající se elektrostatického výboje
  • Zvolit takové materiály, které budou dostatečně odolné vůči vlivům, k nimž dochází (mechanické, chemické apod.)
  • Dosáhnout optimální úrovně těsnosti
  • Omezit dopad prací na vaši činnost

Společnost Gerflor v rámci své zásady „Zlepšete své standardy“, zohledňuje problémy, jimž jste během pokládky elektricky vodivých podlah (ESD) vystaveni.

Product

Projděte audity a dodržujte platné předpisy

Odborní pracovníci ve špičkových průmyslových odvětví vědí, že jejich pracoviště musejí povinně splňovat přísná omezení týkající se rizik vyplývajících ze statické elektřiny. V rámci renovací podlah v zóně ESD je třeba povinně dodržovat následující mezinárodní předpisy:

  • Normu IEC/CEI 61340-5-1, která se uplatňuje hlavně v Evropě, se vztahuje na elektrická a elektronická zařízení, která by mohly poškodit elektrostatické výboje rovné nebo převyšující 100 V.
  • Tutéž logiku, tentokrát pro Ameriku a USA sleduje norma ANSI/ESD S20.20 – stanovuje, aby firma zavedla a dodržovala plán kontroly elektrostatických výbojů, aby chránila elektrické a elektronické výrobky a zařízení.
gerflor-article-industry-1

Určete úroveň mechanické a chemické odolnosti

Krytina nainstalovaných elektricky vodivých podlah (ESD), ať už nová, či po renovaci, musí odolávat vlivům, k nimž dochází při každodenní práci ve vašem odvětví. Krytina musí odolávat těžkým břemenům, ať už se jedná o průjezd elektrických paletových vozíků či automatických vozíků (AGV). Tato podlahová krytina musí být navíc odolná vůči chemickým přípravkům, které se běžně používají ve špičkových průmyslových odvětvích (kyseliny, zásady, čisticí prostředky apod.).

gerflor-article-industry-2
gerflor-article-industry-3

V závislosti na odvětví vašeho průmyslu je nezbytné určit požadovanou úroveň těsnosti. Tak je pro čisté haly, zóny s výrobou mikroelektroniky nezbytné zvolit takovou krytinu elektricky vodivých podlah (ESD), která nabízí mimořádně čisté řešení. Takto je vyžadována 100% těsnost, kterou lze zaručit díky spojům svařovaným za tepla různých částí podlahy, soklových lišt a podlah s ochranou stěn.

Omezte dopad prací na svou činnost

Staré rčení, že „čas jsou peníze“ se se zjevnou palčivostí vztahuje na špičková průmyslová odvětví, přičemž jakékoliv přerušení činnosti, byť dočasné, by mohlo být velmi nákladné a vyžadovat komplikovanou organizaci – nemluvě o opětovném spuštění strojů po renovaci podlah.

Během prací můžete například zachovat výrobu tím, že instalaci podlahy naplánujete po jednotlivých úsecích. Za tímto účelem je třeba najít takové řešení průmyslové podlahy ESD, které nebude mít dopad na pracovní prostředí (pach, prach) a jejíž instalace bude velmi rychlá, aby nedocházelo k výpadkům práce.

gerflor-article-industry-4

Zvolte řešení, které splňuje tyto čtyři požadavky

Společnost Gerflor v rámci své zásady „Zlepšete své standardy“ přišla s řadou GTI EL5, aby na jedné straně splňovala předpisy týkající se ochrany vůči škodám v důsledku elektrostatických výbojů, na druhé straně vlivům v důsledku těsnosti a odolnosti a v neposlední řadě potřebám týkajícím se produktivity. Tyto elektricky vodivé a antistatické podlahové desky lze instalovat ve všech zónách špičkových průmyslových odvětví (výrobní, zpracovatelské oblasti a oblasti skladování výrobků citlivých na ESD, čisté prostory, datová střediska). Jsou ideální pro renovaci zón ESD, neboť je lze pokládat rychle bez nivelace, bez nutnosti podlahu připravovat, bez lepení, takže nevyžadují čas na schnutí. Není tudíž nutné přerušovat jakoukoliv činnost!

gerflor-article-industry-5
Gerflor a životní prostředí
we care / we act

Týmy společnosti Gerflor vždy staví do centra svých zájmů zákazníky a životní prostředí.
Naše podlahové krytiny, nástěnné produkty a dokončovací prvky jsou navrženy tak, aby vydržely co nejdéle, usnadňovaly život uživatelům a chránily jejich zdraví. Jejich design a životnost také respektují naši planetu.

Naše závazky životnímu prostředí
gerflor-img-environnement.jpg
Gerflor stojí při vás
Služby

Máte nějaké otázky? Potřebujete radu k některému ze svých projektů? Obraťte se na tým společnosti Gerflor, který Vám pomůže s výběrem nejlepšího řešení.

Kontaktujte nás
service

O společnosti Gerflor

Skupina GERFLOR po více než 80 let navrhuje, vyrábí a propaguje inovativní, dekorativní a ekologicky šetrné produkty pro flexibilní podlahové krytiny, linoleum, nástěnné krytiny a doplňky pro přístupnost, bezpečnostní podlahoviny, antistatické podlahoviny od pokládky až po dokončovací práce pro profesionály i jednotlivce.

Sortiment našich produktů splňuje specifické potřeby všech segmentů trhu: komerčních, vzdělávacích, zdravotnických, sportovních (tělocvičny a venkovní areály) i obytných budov. Pro ještě větší inspiraci, komfort, bezpečnost, efektivitu a návratnost investic.

This option will filter the result to display only products that are currently available in stock.